Arquitectures avançades

3r ETIS / ETIG

Transparencies i examens.

Cray T3D/T3E

Top 500

Examen Juny 2002Practiques

Fitxers instal.lació compil.lació PVM.
Makefile.aimk
.bash_profile

Exemples:

Tasca_pare
Tasca_fill