Descripció de la missió

La missió que ha d'acomplir el robot autònom consta de 4 proves que s'han de realitzar en un temps límit de 15 minuts. Les proves es poden realitzar en qualsevol ordre, exceptuant la prova nº 1 que obligatòriament s'ha de fer en primer lloc.

                   
Prova nº 1: Des del punt de llançament, avançar i passar a traves d'un portal enfonsat sense xocar-hi.
 
 
Prova nº 2: Localitzar visualment un objectiu al fons de la piscina i deixar anar un marcador el més a prop possible.
 
Prova nº 3: Localitzar un objectiu a mitja profunditat i envestir-lo amb el vehicle. L'objectiu es pot detectar tant visualment com acústicament.
Prova nº 4: Localitzar el punt de sortida (marcat acústicament) i emergir dins la zona establerta.