Case Base Reasoning aplicat al comerç electrònic
Plana principal del projecte

 

Welcome Page

About Me

Case Base Reasoning applied to electronic commerce

Interesting links

 

 

 

 

  Introducció

Aquest és un projecte de recerca el qual es basa en una branca de la intel·ligència artificial, el Raonament Basat en Casos (Case Base Reasoning). L'objectiu d'aquest projecte és estudiar la viabilitat, característiques, mancances i potència d'aquesta nova tecnología aplicada al comerç electrònic. S'ha triat el comerç electrònic degut a la seva novetat, gran expansió i esperat rendiment d'aquesta tecnologia.

En aquest projecte s'ha implementat una botiga virtual, l'objectiu de la qual és ofertar de manera intel·ligent un producte a un client i que aquesta oferta tingui èxit. A partir de la llista de productes de la compra que realitza el client aquesta botiga virtual és capaç d'extreure el perfil d'aquest client. I a partir d'aquest perfil que identifica el tipus de client, la botiga li pot ofertar productes que tinguin unes grans possibilitats de ser adquirits.

Per la construcció d'aquesta botiga virtual s'ha fet amb Java, Java Server Pages, HTML i per a la implementació del Raonament Basat en Casos s'ha fet servir el paquet de funcions JavaKate.

  Com funciona

La part més important del projecte per als usuaris és la botiga intel·ligent a on pots comprar una sèrie de productes i després la botiga fa una proposta d'un producte que creu, amb una certa certesa, que l'usuari comprarà.

La part més important del projecte per al personal docent, alumnat, investigador i professional és la possibilitat de veure interactivament el funcionament intern del Raonament Basat en Casos de la botiga intel·ligent. Aquesta part és el simulador de la botiga, on després d'establir una sèrie de paràmetres de simulació, podem seguir pas a pas el raonament de la botiga i consultar el rendiment de la botiga amb links a fitxer de dades.

Un cop ja s'hagi treballat amb la botiga i es conegui el funcionament existeix la possibilitat d'interactuar manualment amb aquesta i fer consulta del tipus del 'veí més proper (Nearest Neighbour)', fer la cerca en arbre amb la consulta inductiva (Induction consultation), i per últim afegir un cas manualment a la base de casos.

 

  Documentació

La memòria del projecte i tots els articles que es vagin publicant els podràs descarregar desde aquest punt. En el apartat de Interesting links podràs trobar tota l'informació que ha sigut requerida per la construcció del projecte.

  Codi Font

En el següent directori trobaràs el codi font del projecte. Hi han dos tipus de fitxers els Java Server Pages i dels paquets de Java creats que es fan servir tant en el simulador com en la botiga virtual.

  Model del JavaKate

El model del JavaKate són tots aquells fitxers requerits per el servidor del JavaKate. El JavaKate és el programa en la xarxa que dona el servei del Raonament Basat en Casos.

En aquest directori del model podràs trobar els fitxers que contenen tota l'estructura de la base de dades que contenen els casos. Podràs consultar tots els casos en format .DBF i la definició del model de dades en el format CASUEL.