Programa

Disponible en format Postscript.

DILLUNS, 25 D'OCTUBRE

11-12:30 Inscripcions o recollida de documentació
12:30-2 Tutorial: Usage de la coopération et de l’auto-organisation pour la conception de systèmes complexes adaptatifs M. P. Gleizes, P. Glize
Chairman: C. Sierra
4-5:30 Sessió 1: Aspectes formals
 • Sobre un tipus de funcions d'aplicació
 • Sobre aproximació i estabilitat en lògica borrosa
 • Algoritmos óptimos para algunas teorías de Horn factorizadas
 • Complexity issues in the Davis and Putman scheme
Chairman: G. Escalada-Imaz
5:30-6 Pausa - cafè
6-7:30 Consell ACIA


DIMARTS, 26 D'OCTUBRE

9-11 Sessió 2: Soft Computing: Xarxes Neuronals, Sistemes Difusos i Algorismes Genetics
 • La tolerància a fallades en els algorismes d'aprenentatge de les xarxes neuronals amb funcions base radials
 • Xarxes neuronals regularitzades i màquines de suport vectorial
 • A new algorithm for fuzzy dynamical system simulation based on global optimization and the sliding window principle
 • Expressing redundancy and complementarity of information sources with fuzzy measures
 • Revisió de diferents mecanismes de selecció en els algorismes genètics: consideracions de rendiment
 • ¿Puede el aleteo de una mariposa causar que una pareja se separe? Un estudio del riesgo de divorcio mediante el uso de redes neuronales y métodos de selección de variables
Chairman: A. Català
11-12:30 Pausa - cafè
Demos i Pòsters
12:30-2 Tutorial: The design and control of self-organising agent systems J. Johnson
Chairman: J. Martí
4-5:30 Sessió 3: Ensenyament i IA
 • ESSAI: Sistema didáctico de razonamiento aproximado
 • Docència de tècniques d'IA mitjançant Javasoccer
 • Agents i plans d'estudis
 • Experiència docent en el control de vehicles autoguiats en Ada95
 • Una eina per a l'experimentació amb agents reactius per a la solució distribuïda de problemes
Chairman: D. Riaño
5:30-6 Pausa-cafè
6-7:30 Debat - Taula Rodona: Es pot simular la intel·ligència?, Moderat per Josep M. Terricabras, amb la participació de Llorenç Valverde, Carles Sierra, Josep Lluis Prades i Carles Moya


DIMECRES, 27 D'OCTUBRE

9-11 Sessió 4: Adquisició i recuperació del coneixement
 • Auction-based retrieval
 • Transforming a regression problem into a classification problem using hybrid discretization
 • Regresión lineal fuzzy C-means para cálculo fractal
 • Meta-cases: a strategy to improve performance and accuracy in case retrieval
 • Adaptació de vocabularis qualitatius per a processos de presa de decisions
Chairman: M. Poch
11-12:30 Pausa - cafè
Demos i Pòsters
12:30-2 Sessió 5: Sistemes Agents
 • First proposal for an agent architecture for team and multiple task co-ordination: A case study in Robotic Soccer
 • Agents argumentatius
 • Situacions subjectives
 • Generació d'agents artificials en supervisió de processos
 • DPA2: Una arquitectura per a agents físics dinàmics
Chairman: A. Oller
  CLOENDA CCIA’99