El Departament d'Electrònica, Informàtica i Automàtica (EIA) ja no existeix com a resultat de la seva divisió en dos:

Departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors (ATC)

Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica (EEEA).